22.10.18

לקהל לקוחותינו היקר,

להלן הודעה מטעם חברת "טורקון" בדבר עדכון היטל EMERGENCY IMBALANCE SURCHARGE (EIS) ביבוא מטורקיה לישראל:

החל מהאניה  1842IE  BONN SONGA שצפוייה בנמל איסטנבול ב 26.10.18  ה EIS המעודכן יהיה:

בכבוד רב,

טירן שיפינג (1997) בע"מ.