03.04.17

 

לקהל לקוחותינו היקרים,

נבקש לעדכנכם כי על פי החלטת "טורקון" ,החל מיום 15.04.17 , יעודכן היטל ניקיון לכל מכולת יבוא כדלקמן:

מכולה 20 - 10$

מכולה 40 - 15$

 

בכבוד רב,

 

                                                        טירן שיפינג (1997) בע"מ